Stichting Muziekcentrum Zutphen wordt gedragen door Jule Verschure. Vanuit zijn passie maakt hij het voor jongeren mogelijk om gratis of zeer lage kosten te leren spelen op blaasinstrumenten. Hierbij gaat het niet alleen om het kunnen spelen van een muziekstuk, maar ook om het samen spelen in orkestverband. De opbrengst van de Aspergerally zal besteed worden aan de aanschaf van blaasinstrumenten. 

WelKóm is een verzamelnaam voor allerlei laagdrempelige maatschappelijke activiteiten die onder leiding van Rob de Boer, pastor van de Evangelische Kerk in Zutphen, wordt georganiseerd. De activiteiten zoals koffie drinken, samen eten maar ook werken in de moestuin en uitgifte van (gratis gekregen) 'boodschappen' aan buurtbewoners die het behoeven, verbindt de bewoners met elkaar en zorgt voor individuele groei en saamhorigheid in de wijk.