Qey Invest als hoofdsponsor 2023


Koos Jager (Qey Invest) heeft toegezegd ook in 2022 de hoofdsponsor te zijn voor de Aspergerally. Qey Invest investeert in bedrijven met groeipotentie. We hopen dat de stap van deze hoofdsponsor als katalysator fungeert voor andere sponsoren en relaties om dit evenement te financieren en geld in te zamelen voor onze goede doelen.