Asperge Rally
16 mei 2020 ZUTPHEN

Voor alle auto liefhebbers

00

DAGEN

00

UREN

00

MINUTEN

00

SECONDEN

Hoofdsponsor 2019
Hoofdsponsor 2019 - Qeyinvest - The Key to your Investment

Rotary club Zutphen en Rotary club Vorden

Rotary club Zutphen en Rotary club Vorden hebben voor de vierde maal de handen ineen geslagen en organiseren ook dit jaar weer een prachtige Aspergerally.

De rit zal je ook dit jaar weer door het fraai coulissen landschap van de Achterhoek voeren. Geheel belangeloos zetten de leden van beide clubs alles in het werk om er weer een prachtige dag en fraaie rally toerrit van te maken.

Schrijf u nu snel in

Alle opbrengsten van de rally komen dit jaar ten goede aan Stichting leergeld. Naast deelnemen kunt u natuurlijk ook een sponsorpakket afnemen. Al het sponsorgeld komt 100% ten goede aan het goede doel, er worden geen organisatiekosten van in gehouden! Bekijk hier de verschillende sponsormogelijkheden voor de aspergerally.

Asperge Rally 2019 Asperge Rally 2019

Het goede doel

Het goede doel van dit jaar is Stichting Leergeld.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

In de periode 2012-2016 heeft Leergeld via de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan het aantal kinderen dat zij helpt, weten uit te breiden van 35.000 naar (een te verwachten aantal van) 84.000 kinderen. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Stichting leergeld is opgericht in december 2008.

Lees meer over stichting Leergeld

Vragen? Neem contact met ons op!

Dagindeling

Vanaf circa 10.00 uur

Start Asperge Rally

Vanaf circa 12:30 uur

Lunch

Vanaf circa 17:00 uur

Finish en start diner

Foto's Asperge Rally 2019